Pravi naslov za kadrovske rešitve

Varovane kategorije delavcev

V skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določene kategorije delavcev uživajo posebno varstvo bodisi glede varovanja njihovega zdravja bodisi njihovega delovno pravnega položaja bodisi obojega.

Delodajalec mora pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako obravnavo moških in žensk, enako obravnavo ne glede na osebno okoliščino nosečnosti in starševstva, ne glede na starost, ne glede na invalidnost, ne glede na članstvo v sindikatu in ne glede na druge osebne okoliščine v skladu z ZDR-1. Prepovedani sta neposredna in posredna diskriminacija zaradi katere koli osebne okoliščine, opredeljene v ZDR-1.
(6. čl. ZDR-1)
ŽENSKE
Delavke ne smejo (razen v primerih v zakonu navedenih izjem) opravljati podzemnih del v rudnikih.
(181. čl. ZDR-1)
NOSEČNICE, STARŠI
Delavci imajo zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju. Varstvo se nanaša tako na opravljanje dela, ki bi lahko ogrozilo zdravje delavke ali otroka, na napotitev na delo v tujino in na odpoved.

Delodajalec mora delavcem omogočiti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti, zato delavci v času nosečnosti in starševstva uživajo posebno varstvo glede delovnega časa (neenakomerno razporejen in začasno prerazporejen delovni čas, nadurno delo), odmorov, dopustov in nočnega dela.
(182., 184., 208., 115., 185., 146., 148.,186., 188. 159. čl. ZDR-1)

MLADOLETNI DELAVCI
Delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti, uživajo v delovnem razmerju posebno varstvo.

Varstvo se nanaša na opravljanje dela, ki bi lahko ogrozilo zdravje delavca.

Delavci uživajo posebno varstvo glede delovnega časa (neenakomerno razporejen in začasno prerazporejen delovni čas, nadurno delo), odmorov, počitkov in nočnega dela. Mladoletnim delavcem pripada daljši letni dopust.
(190., 191., 192., 193., 146., 148., 194., čl. ZDR-1)

INVALIDI
Delavci – invalidi uživajo v delovnem razmerju posebno varstvo. Varstvo se nanaša tako na zaposlovanje, usposabljanje ali preusposabljanje, kot na opravljanje dela glede na preostalo delovno zmožnost in opravljanje dela s krajšim delovnim časom glede na preostalo delovno zmožnost vključno s prepovedjo nadurnega dela ter na napotitev na delo v tujino. Invalidom pripada daljši letni dopust.

Posebej je urejeno tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi.
(195., 196., 146. 148., 208., 159., 116., 119. čl. ZDR-1)

STAREJŠI DELAVCI IN DELAVCI PRED UPOKOJITVIJO
Starejši delavci uživajo v delovnem razmerju posebno varstvo glede delovnega časa (neenakomerno razporejen in začasno prerazporejen delovni čas, nadurno delo) in nočnega dela. Starejšim delavcem pripada daljši letni dopust. Delavci pred upokojitvijo uživajo posebno varstvo pred odpovedjo.
(114., 198., 199., 146., 148., 159. čl. ZDR-1)
PREDSTAVNIKI DELAVCEV IN SINDIKALNI ZAUPNIKI
Predstavniki delavcev uživajo posebno varstvo pred odpovedjo, sindikalni zaupniki pa še dodatno določeno varstvo v delovnem razmerju.

Predstavniki delavcev so člani sveta delavcev, delavski zaupniki, člani nadzornega sveta, ki predstavljajo delavce, predstavniki delavcev v svetu zavoda ter imenovani ali voljeni sindikalni zaupniki.
(112., 206., 207. čl. ZDR-1)

 

VIR:

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1. (2013). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. aprila 2013. Dostopno prek http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij