Pravi naslov za kadrovske rešitve

SPREMEMBE MED DELOVNIM
RAZMERJEM

Spremembe med delovnim razmerjem z vidika Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1):

V času delovnega razmerja pogosto prihaja do različnih sprememb. V primeru, da so spremembe na področju opravljanja delavčevega dela manjše in začasne, lahko govorimo o opravljanju drugega dela, če so večje in dolgoročne o spremembi pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da delavec začasno zaradi določenih okoliščin ne opravlja dela gre za suspenz pogodbe o zaposlitvi.

Prestrukturiranje gospodarskih subjektov ima v sferi dela za posledico spremembo delodajalca.

SPREMEMBA DELA

Delavec je dolžan na podlagi odredbe delodajalca začasno opravljati tudi drugo delo, za katero sicer ni sklenil pogodbe o zaposlitvi.

Glede začasnega opravljanja drugega dela zakon določa,

  • v katerih primerih se lahko odredi
  • kakšno je lahko drugo delo (ustrezno oziroma primerno)
  • koliko časa sme trajati in
  • kolikšno je plačilo.
    (33., 169. čl. ZDR-1)
SPREMEMBA POGODBE O ZAPOSLITVI

V primeru, da pride med trajanjem delovnega razmerja do spremenjenih okoliščin (na primer spremembe delovnega mesta, spremembe plače, …), je potrebno pogodbo o zaposlitvi spremeniti. Z zakonom je določeno, v katerih primerih je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, v katerih pa zadošča dodatek (aneks) k pogodbi.

Z delavcem, ki je že zaposlen pri delodajalcu za nedoločen čas, je mogoče v nekaterih z zakonom določenih primerih skleniti tudi pogodbo za določen čas. V času trajanje te druge pogodbe (torej pogodbe za določen čas), pravice in obveznosti po prvi pogodbi (to je po pogodbi za nedoločen čas) mirujejo.

Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katerakoli stranka. Pogodba se spremeni oziroma nova pogodba velja, če na to pristane tudi nasprotna stranka.
(49. čl. ZDR-1)

SUSPENZ POGODBE O ZAPOSLITVI

O suspenzu pogodbe govorimo takrat, če delavec začasno zaradi določenih okoliščin preneha opravljati delo. Takšne okoliščine so opredeljene v zakonu, lahko se določijo tudi v kolektivni pogodbi ali v pogodbi o zaposlitvi.

V tem primeru pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja mirujejo, delavec pa se ima pravico in dolžnost vrniti na delo v petih dneh po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe.
(53. čl. ZDR-1)

SPREMEMBA DELODAJALCA

Kadar gre za pravni prenos podjetja ali dela podjetja iz enega subjekta na drugega govorimo o spremembi delodajalca. Pri tem zakon delavcem zagotavlja posebno varstvo.

Pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih delavci imeli pri delodajalcu prenosniku preidejo na delodajalca prevzemnika.
(75. čl. ZDR-1)

 

VIR:

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1. (2013). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. aprila 2013. Dostopno prek http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij