Pravi naslov za kadrovske rešitve

Ponudba meseca
 

V septembru 2019 nudimo

 

Ureditev evidenc o zaposlenih delavcih

 

Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR in slovenski zakon o varstvu osebnih podatkov določata, da sme delodajalec zbirati in hraniti samo tiste osebne podatke, ki jih:

  • določa zakon (na primer Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o varstvu in zdravju pri delu, zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja, …);
  • podjetje potrebuje za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem;
  • dovolijo posamezniki z osebno privolitvijo.

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti pa določa, da mora delodajalec (med drugim) voditi evidenco o zaposlenih delavcih.

 

Morda ste v dvomu, kaj smete oziroma kaj morate hraniti v personalni mapi delavca (mimogrede – kopije osebne izkaznice že ne!).

Morda še niste vzpostavili evidence o zaposlenih delavcih v skladu z zakonom.

 

Splača se izkoristiti našo ponudbo meseca, namenjeno novim naročnikom!

Vaše obstoječe personalne mape bomo skrbno pregledali in uredili. Seznanili vas bomo, če v mapah kaj manjka oziroma, če shranjujete nepotrebne dokumente.

Vzpostavili bomo evidence o zaposlenih delavcih.

Promocijska cena za nove naročnike

13 EUR neto / kos

velja za naročila ureditve do deset personalnih map in evidenc v septembru 2019

 

 

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si