Pravi naslov za kadrovske rešitve

Ponudba meseca

 

V maju 2018 nudimo

 

Pravila o varovanju osebnih podatkov sodelavcev


Seveda veste, da se s 25. 5. 2018 začne uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR in je neposredno zavezujoča. Kot upravljavec osebnih podatkov morate sprejeti določene ukrepe v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

V vsakem podjetju se nedvomno zbira veliko osebnih podatkov. Za področje zbirk podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom smo pripravili vzorčna pravila, ki jih lahko koristno uporabite. Pravila se nanašajo na:

 • delavce v delovnem razmerju
 • direktorje in prokuriste, ki niso v delovnem razmerju
 • sodelavce po podjemni in avtorski pogodbi
 • upokojence po pogodbi o začasnem ali občasnem delu
 • kandidate za zaposlitev
 • in druge (v zvezi z zaposlitvijo in delom).


Zakaj so pravila smiselna?

Ker ste dolžni zagotavljati skladnost poslovanja z GDPR – jem, je smiselno, da najprej ugotovite, katere osebne podatke sploh zbirate. V naših pravilih so popisani vsi osebni podatki, ki jih zvezi z zaposlitvijo in delom zbirate na podlagi zakona ali uresničevanja pogodbe. Če zbirate še kakšne druge podatke, premislite, če so res nujno potrebni; če niso, jih uničite, če pa so, poskrbite za ustrezne nove dokumentirane privolitve.

Pripravili smo:

 • evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom
 • pisne privolitve.

Osebe (zaposlene ali zunanje sodelavce), ki delajo z osebnimi podatki, je potrebno za to pooblastiti ali z njimi skleniti ustrezne pogodbe o sodelovanju. Potrebno je sprejeti  ustrezno politiko varovanja osebnih podatkov.

V naših pravilih so popisani najbolj običajni postopki z zvezi z varovanjem osebnih podatkov, ki jih lahko po potrebi še nadgradite, in sicer so to postopki:

 • zbiranja osebnih podatkov
 • vodenja evidenc dejavnosti obdelave
 • fizičnega in elektronskega varovanja osebnih podatkov
 • sledenja obdelave in prenosa osebnih podatkov
 • dela s pogodbenimi obdelovalci
 • uničenja osebnih podatkov z roki hrambe
 • uveljavljanja pravic posameznikov.

Priložena so tudi

 • pooblastila osebam za obdelavo osebnih podatkov
 • izjave pooblaščenih oseb
 • seznami pooblaščenih oseb.

Promocijska cena za naročila v mesecu maju 2018 je

120 EUR neto

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si