Pravi naslov za kadrovske rešitve

Ponudba meseca

V novembru in decembru 2019 nudimo pravilnik s področja

 

OBVLADOVANJA ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH PREPOVEDANIH SUBSTANC NA DELOVNEM MESTU

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu med drugim določa, da mora delodajalec odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc ter v nekaterih primerih celo zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti. Delodajalec je dolžan z internim aktom določiti način in postopek ugotavljanja takšnega stanja, zato smo pripravili

 

PRAVILNIK o prepovedi in nadzoru dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

 

 

V pravilniku so navedene prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc kot tudi zdravil. Nadalje je opredeljeno ugotavljanje alkoholiziranosti in prisotnosti drog in drugih prepovedanih substanc … Priloženi  so tudi vzorci pooblastil in zapisnikov.

Splača se izkoristiti našo ponudbo meseca, namenjeno novim naročnikom!

Promocijska cena za nove naročnike je

50 EUR neto

velja za naročila v novembru in decembru 2019

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si