Pravi naslov za kadrovske rešitve

Ponudba meseca

 

V juliju 2019 nudimo

 

PRAVILNIK

o poslovni skrivnosti in komuniciranju z javnostmi

 

Sprejet je bil Zakon o poslovni skrivnosti (Ur. list RS št. 22/2019), ki drugače kot je bilo to določeno do sedaj, določa varovanje poslovne skrivnosti. Podjetje, ki želi varovati poslovno skrivnost, jo je dolžno določiti v pisni obliki in s tem seznaniti vse osebe, ki prihajajo v stik s poslovno skrivnostjo ali se z njo seznanjajo.

Vsako podjetje ima določena znanja in izkušnje, ki si jih je pridobilo skozi svoje poslovanje ter različne poslovne informacije, ki jih želi ohraniti zase in mu predstavljajo poslovno skrivnost. Nobeno podjetje ne mara, da bi bile poslovne skrivnosti razkrite konkurenci.

V pravilniku določimo vsebino poslovne skrivnosti – torej znanja, izkušnje in poslovne informacije vašega podjetja, ki niso splošno znane in imajo tržno vrednost.

Določimo tudi načine varovanja poslovne skrivnosti ter načine komuniciranja z javnostmi.

Splača se izkoristiti našo ponudbo meseca, namenjeno novim naročnikom!

Promocijska cena

50 EUR neto

velja za naročila Pravilnika o poslovni skrivnosti in komuniciranju z javnostmi v juliju 2019

 

 

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si