Pravi naslov za kadrovske rešitve

Ponudba meseca

 

V novembru nudimo pravilnik s področja

 

OBVLADOVANJA ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH PREPOVEDANIH SUBSTANC NA DELOVNEM MESTU

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu med drugim določa, da mora delodajalec odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc ter v nekaterih primerih celo zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti. Delodajalec je dolžan z internim aktom določiti način in postopek ugotavljanja takšnega stanja, zato smo pripravili

 

PRAVILNIK o prepovedi in nadzoru dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc 

 

V pravilniku so navedene prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc kot tudi zdravil. Nadalje je opredeljeno ugotavljanje alkoholiziranosti in prisotnosti drog in drugih prepovedanih substanc … Priloženi  so tudi vzorci pooblastil in zapisnikov.

 

Splača se izkoristiti našo ponudbo meseca, namenjeno novim naročnikom!

Promocijska cena pravilnika za nove naročnike

30 EUR neto

velja za naročila v novembru 2018

 

 

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si