Pravi naslov za kadrovske rešitve

Ponudba meseca

 

V septembru nudimo pravilnik s področja

 

PREPREČEVANJA MOBINGA

 

Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu med drugim določata, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. Začetni ukrep za ureditev je prav gotovo ustrezen pravilnik, zato smo pripravili

 

PRAVILNIK o zagotavljanju ukrepov za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu

 

V pravilniku so navedene prepovedi nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu, nanizane pa so tudi najbolj pogoste pojavne oblike mobinga. Nadalje so opredeljeni ukrepi za preprečevanje nadlegovanja in trpinčenja ter ukrepi v primeru, da se to vendarle zgodi… Priložen je tudi letak za ozaveščanje  o mobingu in dnevnik mobinga.

 

Splača se izkoristiti našo ponudbo meseca, namenjeno novim naročnikom!

Promocijska cena pravilnika za nove naročnike

30 EUR neto

velja za naročila v septembru 2018

 

 

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si