Pravi naslov za kadrovske rešitve

Ponudba meseca

 

V maju 2019 vsem novim naročnikom po posebni promocijski ceni nudimo

 

Ureditev evidenc o zaposlenih delavcih

 

Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR in slovenski zakon o varstvu osebnih podatkov določata, da sme delodajalec zbirati in hraniti samo tiste osebne podatke, ki jih:

  • določa zakon (na primer Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o varstvu in zdravju pri delu, zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja, …);
  • podjetje potrebuje za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem;
  • dovolijo posamezniki z osebno privolitvijo.

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti pa določa, da mora delodajalec (med drugim) voditi evidenco o zaposlenih delavcih.

 

Morda ste v dvomu, kaj smete oziroma kaj morate hraniti v personalni mapi delavca (mimogrede – kopije osebne izkaznice že ne!).

Morda še niste vzpostavili evidence o zaposlenih delavcih v skladu z zakonom.

 

Splača se izkoristiti našo ponudbo meseca, namenjeno novim naročnikom!

Vaše obstoječe personalne mape bomo skrbno pregledali in uredili. Seznanili vas bomo, če v mapah kaj manjka oziroma, če shranjujete nepotrebne dokumente.

Vzpostavili bomo evidence o zaposlenih delavcih.

Promocijska cena za nove naročnike

13 EUR neto / kos

velja za naročila ureditve do deset personalnih map in evidenc v maju 2019

Dodatna ponudba

Mogoče potrebujete ureditev več kot deset personalnih map in evidenc.

Mogoče potrebujete tudi pravila o varovanju osebnih podatkov sodelavcev. Več o pravilih preberite tukaj

Pokličite 031 378 154!

Predlagali vam bomo ureditev, prilagojeno vašim potrebam.

 

 

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si