Pravi naslov za kadrovske rešitve

Kratki članki

Kratki članki o kadrovskih, HRM in delovnopravnih vsebinah:

Zbirko člankov dopolnjujemo.

V vseh besedilih na teh spletnih straneh so uporabljeni izrazi delavec, delodajalec, zavarovanec, … zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si