Pravi naslov za kadrovske rešitve

EVIDENCA DELOVNEGA ČASA

Zakaj je potrebno voditi evidenco delovnega časa?

ZAKONSKA OBVEZNOST

Delodajalec je dolžan dnevno voditi evidenco

 • o izrabi delovnega časa zaposlenih delavcev v skladu z določili Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • prihoda in odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela, ki ga pri delodajalcu opravljajo upokojenci v skladu z določili Zakona o urejanju trga dela.
DOKAZOVANJE SPOŠTOVANJA ZAKONOV

Delodajalec lahko le na podlagi točne in natančne evidence dokazuje, da spoštuje zakonska določila o delovnem času, obveznih odmorih in počitkih ter letnem dopustu.

Delodajalec je dolžan spoštovati določila

Zakona o delovnih razmerjih, zlasti:

 • da ima delavec 30-minutni dnevni odmor (kadar delavec dela 8 ur na dan; kadar pa dela najmanj 4 ure na dan, je konkreten vsakodnevni odmor sorazmeren dolžini dnevnega delovnega časa)
 • da ima delavec 12-urni dnevni počitek (v primeru neenakomerno razporejenega ali začasno prerazporejenega delovnega časa 11-urni; oboje v obdobju 24 ur; v času dnevnega počitka ne dela niti ni v pripravljenosti ali dežurstvu)
 • da ima delavec 24-urni tedenski počitek (poleg dnevnega počitka; tedenski počitek je lahko je strnjen v dveh tednih, kar pomeni, da delodajalec lahko zagotavlja vsak drugi teden 72 ur oz. 70 ur nepretrganega počitka)
 • da delavec dela največ 56 ur na teden (v primeru neenakomerno razporejenega ali začasno prerazporejenega delovnega časa ali nadurnega dela)
 • da opravlja nadure v okviru časovnih omejitev (največ 8 ur na teden, največ 20 ur na mesec, delovni dan največ 10 ur – vse to v povprečju v 6 mesecih; največ 170 nadur na leto oz. s soglasjem največ 230 nadur na leto)
 • da opravlja nočno delo v okviru časovnih omejitev (periodična izmenjava – ponoči najdlje en teden, delovni čas ponoči največ 8 ur – v povprečju v 4 mesecih)
 • da delavec izrabi letni dopust (vsaj 2 tedna v enem delu)
 • da so nosečnice, starši, mladoletni in starejši delavci ter invalidi deležni posebnega varstva glede delovnega časa (neenakomerno razporejen in začasno prerazporejen delovni čas, nadurno delo), odmorov, počitkov in nočnega dela ter letnega dopusta.

Zakona o urejanju trga dela

 • da upokojenci opravljajo začasno ali občasno delo v skladu z omejitvami (posamezen delavec največ 60 ur na mesec, posamezen delodajalec od skupno največ 100 ur do 1.050 ur na mesec – odvisno od števila zaposlenih).
PRAVILNE PLAČE

Delodajalec lahko le na podlagi točne in natančne evidence pravilno izplačuje prejemke iz delovnega razmerja:

 • plača: za čas efektivnega dela in čas odmora med dnevnim delom
 • nadomestilo plače: za čas upravičenih odsotnosti (višine nadomestil in osnove za obračun so za različne primere odsotnosti različne)
 • dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po zakonu; v skladu s kolektivnimi pogodbami pa tudi npr. za čas pripravljenosti, za deljen delovni čas, …)
 • povračilo stroškov za prehrano (za tiste dni, ko delavec dela najmanj 4 ure na dan; višje povračilo za daljši dnevni delovni čas v skladu z določili kolektivne pogodbe)
 • povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (za tiste dni, ko delavec pride na delo; če pride dvakrat ali večkrat, ustrezno višje)
 • povračilo stroškov na službenem potovanju.

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let.

UČINKOVITA ORGANIZACIJA DELA

Delodajalec lahko na podlagi evidence delovnega časa smiselno in učinkovito organizira delovni proces:

 • izogibanje nepotrebnim naduram (namesto dražjih nadur uvedba neenakomerno razporejenega ali začasno prerazporejenega delovnega časa)
 • optimalni urniki (v okviru začasno prerazporejenega delovnega časa poskrbi, da delavci, ki imajo presežne ure, le-te izrabijo, delavci, ki imajo primanjkljaj ur, pa le-te doprinesejo)
 • plačilo presežnih ur, če jih ni mogoče izrabiti (ob zaključku referenčnega obdobja).

 

OPOZORILO: potrebno je preveriti tudi določila kolektivnih pogodb (dejavnostnih in podjetniških), splošnih aktov delodajalca in konkretnih pogodb o zaposlitvi.

VIRI:

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur.l. RS, št. 40/2006)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur.l. RS, št. 21/2013, 78/13 – popr.)

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Ur.l. RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 100/2013)

 

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij